Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 36

Către mai-marele muzicii. Al slujitorului Domnului, al lui David.

1. Fărădelegea celui rău spune înăuntrul inimii mele: „Nu* este teamă de Dumnezeu înaintea ochilor lui“,

2. pentru că se măguleşte* în ochii lui, chiar când nelegiuirea lui apare vrednică de ură.

3. Cuvintele gurii lui sunt nelegiuireSau „deşertăciune“ şi înşelăciune*; a încetat* să fie înţelept şi să facă binele.

4. Cugetă nelegiuireSau „deşertăciune“* în patul lui; se află pe* o cale care nu este bună; nu respinge răul.

5. ✡ Doamne, bunătatea Ta este în* ceruri; credincioşia Ta, până la nori.

6. Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu; judecăţile* Tale sunt un mare adânc. Doamne, Tu păstrezi pe om* şi pe animal.

7. Cât* de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! Astfel fiii oamenilor se adăpostesc* la umbra aripilor Tale.

8. Ei se* vor sătura din belşug din grăsimea casei Tale şi-i vei adăpa din râul* desfătărilorPluralul cuvântului „Eden“* Tale.

9. Pentru că* la Tine este izvorul vieţii; în* lumina Ta vom vedea lumina.

10. Continuă bunătatea Ta faţă de cei* care Te cunosc şi dreptatea Ta faţă de cei drepţi* cu inima!

11. Să nu m-ajungă piciorul mândriei şi mâna celor răi să nu mă alunge!

12. Acolo au căzut lucrătorii nelegiuirii: au fost răsturnaţi şi* n-au putut să se ridice.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)