Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 30

Un psalm. O cântare pentru dedicarea casei. Al lui David.

1. Te voi înălţa, Doamne, pentru că m-ai* ridicatSau „m-ai tras afară“ şi nu i-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure* de mine.

2. Doamne, Dumnezeul meu, am strigat către Tine şi m-ai vindecat*.

3. Doamne, Tu mi-ai scos* sufletul din Locuinţa morţilor; Tu mi-ai dat viaţa, dintre cei care coboară* în groapă.

4. ✡ Cântaţi* psalmi Domnului, voi, sfinţii SăiSau „oamenii Săi evlavioşi“, şi lăudaţi amintirea sfinţeniei SaleSau „amintirea Numelui Său sfânt“.

5. Pentru că este o clipă* în mânia Sa, o viaţă* în bunăvoinţa Sa; seara rămâne plânsul şi dimineaţa* este un cântec de bucurie.

6. Şi eu, când îmi mergea bine*, spuneam: „Niciodată nu mă voi clătina“.

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta ai întărit cu putere muntele meu. Ţi-ai ascuns* faţa, am fost tulburat;

8. Doamne, am strigat către Tine şi I-am cerut Domnului:

9. „Ce folos este acolo în sângele meu, dacă voi coborî în groapă? Te va lăuda ţărâna*? Va vesti ea adevărul Tău?

10. Ascultă, Doamne, şi îndură-Te de mine! Doamne, fii ajutorul meu!“

11. Tu mi-ai schimbat* jalea în veselieSau „joc“, mi-ai dezlegat sacul şi m-ai încins cu bucurie,

12. pentru ca sufletulSau „gloria“ meu să-Ţi cânte psalmi şi să nu tacă. Doamne, Dumnezeul meu, întotdeauna Te voi lăuda!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)