Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 132

O cântare a treptelor.

1. Doamne, aminteşte-Ţi de David, de toate necazurile lui!

2. Cum I-a jurat el Domnului, a făcut* un jurământ Puternicului* lui Iacov:

3. „Nu voi intraSau „Dacă voi intra“ în cortul casei mele, nu mă voi suiSau „dacă mă voi sui“ pe aşternutul patului meu,

4. nu* voi îngădui ochilor mei să doarmă, pleoapelor mele să dormiteze,

5. până nu voi găsi* un loc pentru Domnul, locaşuriSau „corturi“ pentru Puternicul lui Iacov“.

6. ✡ Iată, noi am auzit de elDe chivot la* Efrata, l-am găsit* în* câmpiile IaarSau „câmpiile pădurii“; „Iaar“, formă poetică pentru Chiriat-Iearim.

7. „Să intrăm în locaşurileSau „corturi“ Lui, să* ne închinăm înaintea aşternutului picioarelor Lui!

8. Ridică-Te*, Doamne, la odihna Ta, Tu şi chivotul* puterii Tale!

9. Preoţii Tăi să se îmbrace* cu dreptate şi sfinţii Tăi să cânte de bucurie!

10. Pentru David, slujitorul Tău, nu întoarce faţa de la unsul Tău!“

11. ✡ Domnul* i-a jurat lui David în adevăr, nu Se va întoarce de la aceasta: „Din* rodul trupului tău voi pune pe tronul tău.

12. Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi mărturiile Mele, în care îi voi învăţa, fiii lor vor şedea pentru totdeauna pe tronul tău“.

13. ✡ Pentru că* Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui; şi a zis:

14. „Acesta* este odihna Mea pentru totdeauna, aici voi locui, pentru că l-am dorit.

15. Voi* binecuvânta din belşug hrana sa, voi sătura cu pâine pe săracii săi;

16. şi-i voi îmbrăca pe preoţii săi cu* mântuire; şi sfinţii săi vor izbucni în cântăriLit. „strigând vor striga“ de bucurie.

17. Acolo* voi face să înmugurească puterea lui pentru David, voi pregăti* o lumină pentru unsul Meu.

18. Îi voi acoperi* pe vrăjmaşii săi cu ruşine şi cununa lui va înfloriSau „va străluci“ peste el“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)