Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 145

În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică (cu excepţii); versetul 13, ultima parte, este omis de cele mai multe ms.Un psalm* de laudă. Al lui David.

1. Te voi înălţa, Dumnezeul meu, Împărate, şi voi binecuvânta Numele Tău în vecii vecilor.

2. În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în vecii vecilor.

3. ✡ Mare* este Domnul şi foarte vrednic de laudă şi măreţia* Sa este nepătrunsă.

4. Generaţie* către generaţie va lăuda lucrările Tale şi va istorisi faptele Tale puternice.

5. Voi vorbi de glorioasa splendoare a măreţiei Tale şi de faptele Tale minunate.

6. Şi ei vor spune puterea faptelor Tale înfricoşătoare şi eu voi vesti faptele Tale cele mari.

7. Ei vor face să răsune amintirea marei Tale bunătăţi şi vor cânta tare dreptatea Ta.

8. ✡ Domnul este îndurător* şi milos, încet la mânie şi mare în bunătate.

9. Domnul este bun* faţă de toţi şi îndurările Lui sunt peste toate lucrările Sale.

10. Toate* lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, şi sfinţii Tăi Te vor binecuvânta!

11. Ei vor vorbi despre gloria împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,

12. ca să fie cunoscute fiilor oamenilor faptele Sale puternice şi măreţia glorioasă a împărăţiei Sale.

13. ✡ Împărăţia* Ta este o împărăţie a tuturor veacurilor şi stăpânirea Ta este în toate generaţiileUnele ms. ad. „Dumnezeu este credincios faţă de toate promisiunile Sale şi iubitor faţă de tot ce a făcut“.

14. Domnul îi susţine pe toţi cei care cad şi îi ridică* pe toţi cei încovoiaţi.

15. Ochii* tuturor aşteaptă de la Tine şi* Tu le dai hrana lor la timpul ei.

16. Tu Îţi deschizi mâna şi* saturi după dorinţă tot ce are viaţă.

17. Domnul este drept în toate căile Sale şi bun în toate lucrările Sale.

18. Domnul este aproape* de toţi cei care-L cheamă, de toţi cei care-L cheamă în* adevăr.

19. El împlineşte dorinţa celor care se tem de El; le aude strigătul şi-i scapă.

20. Domnul* păzeşte pe toţi cei care-L iubesc, dar nimiceşte pe toţi cei răi.

21. ✡ Gura mea va rosti lauda Domnului şi orice făpturăLit. „carne“ să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în vecii vecilor!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)