Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 5

Către mai-marele muzicii. Pe nehilotProbabil instrumente de suflat. Un psalm al lui David.

1. Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne; ia aminte la suspinul meuSau „cugetarea mea“.

2. Ascultă glasul strigătului* meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, pentru că Ţie mă rog*.

3. ✡ Doamne, dimineaţa vei auzi glasul* meu; dimineaţa mă voi îndrepta spre Tine şi voi aştepta.

4. Pentru că Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răutatea. Cel rău nu va locui cu Tine.

5. Cei trufaşiSau „nebuni“* nu vor rămâne înaintea ochilor Tăi; Tu-i urăşti pe toţi lucrătorii nelegiuirii.

6. Tu vei face să piară* cei care vorbesc minciuni. Pe omul* sângelui şi înşelător, Domnul îl urăşte.

7. Dar eu, în belşugulSau „măreţia“ bunătăţii Tale, voi intra în casa Ta; mă voi închina înaintea templului sfinţeniei* Tale, în temere de Tine.

8. ✡ Doamne, condu-mă* în dreptatea Ta, din cauza vrăjmaşilor mei; netezeşte* calea Ta înaintea mea.

9. Pentru că nu este nimic adevărat în gura lor; lăuntrul lor este stricăciune, gâtlejul* lor este un mormânt deschis, cu limba lor linguşesc*.

10. Să fie vinovaţi, Dumnezeule, să cadă* prin propriile lor planuri; alungă-i din cauza mulţimii fărădelegilor lor, pentru că s-au răzvrătit împotriva Ta.

11. Şi toţi cei care se încred în Tine se vor bucura*: vor cânta de bucurie întotdeauna şi Tu îi vei ocroti; şi cei care iubesc Numele Tău se vor veseli în Tine.

12. Pentru că Tu, Doamne, îl vei binecuvânta* pe cel drept, ca un scutUn scut mare, care acoperă tot trupul îl vei înconjura cu bunăvoinţă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)