Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 2

1. Pentru ce se agită* naţiunile şi cugetă popoareleRasele de oameni deşertăciune?

2. Împăraţii pământului se ridică şi conducătorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului* Său:

3. „Să* Le rupem legăturile şi să aruncăm departe de noi funiile Lor!“

4. ✡ Cel* care locuieşte în ceruri va râde*, Domnul Îşi va bate joc de ei.

5. Atunci le va vorbi în mânia Sa şi-i va îngrozi în furia Sa:

6. „Şi Eu am unsSau „am pus“ pe Împăratul Meu peste Sion*, muntele sfinţeniei Mele“.

7. ✡ Voi vesti hotărârea: „Domnul Mi-a zis: «Tu* eşti Fiul Meu; Eu astăzi Te-am născut.

8. Cere-Mi* şi-Ţi voi da naţiunile de moştenire şi marginile pământului în stăpânire:

9. Tu* le vei zdrobiSept. „le vei conduce“ cu un toiag de fier, le vei sfărâma ca pe vasul unui olar»“.

10. ✡ Şi acum, împăraţilor, fiţi înţelepţi, primiţi învăţătură, judecători ai pământului:

11. Slujiţi* Domnului cu teamă şi bucuraţi-vă tremurând!*

12. Sărutaţi* pe Fiul, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe cale, pentru că mânia* Lui se va aprinde curândSau „când mânia Lui este gata să se aprindă“. Ferice* de toţi care se încredSau „îşi au refugiul“(valabil pentru toţi psalmii) în El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)