Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 95

1. Veniţi, să cântăm cu glas tare Domnului, să* strigăm de bucurie către stânca* mântuirii noastre!

2. Să venim înaintea Lui cu laudăSau „mulţumire“, să strigăm de bucurie către El în psalmi.

3. Pentru că* Domnul este un Dumnezeu mare şi un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.

4. Adâncurile pământului sunt în mâna Lui şi vârfurileSau „comorile“ munţilor sunt ale Lui.

5. A Lui este marea* şi El a făcut-o; şi uscatul, mâinile Lui l au întocmit.

6. ✡ Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm, să* îngenunchem înaintea Domnului care ne-a făcut!

7. Pentru că El este Dumnezeul nostru; şi noi* suntem poporul păşunii Lui şi turma mâinii Lui. Astăzi*, dacă auziţi glasul Lui,

8. „nu vă împietriţi inima ca* la MeribaCeartă, ca în ziua de la MasaIspită, în pustiu,

9. unde părinţii* voştri M-au ispitit, M-au încercat şi au văzut* lucrarea Mea.

10. Patruzeci* de ani M-am dezgustat de generaţia aceasta şi am zis: «Este un popor a cărui inimă se rătăceşteSau „un popor rătăcit în inima lui“; şi n-au cunoscut căile Mele».

11. Astfel că am juratSau „Cărora le-am jurat“* în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)