Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 97

1. Domnul* împărăţeşte: să se veselească pământul, să se bucure insulele* cele multe!

2. ✡ Nori* şi negură sunt în jurul Lui, dreptatea* şi judecata sunt temelia tronului Său.

3. Un foc* merge înaintea Lui şi mistuie de jur-împrejur pe adversarii Săi.

4. Fulgerele* Sale luminează lumea; pământul a văzut şi s-a cutremurat.

5. Munţii* s-au topit ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

6. Cerurile* vestesc dreptatea Sa şi toate popoarele văd gloria Sa.

7. Să se ruşineze* toţi cei care slujesc unui chip cioplit, care se laudă cu idoliSau „cu nimic“; voi, toţi dumnezeiiSau „îngerii“, închinaţi-vă* Lui.

8. Sionul a auzit şi s-a bucurat şi fiicele lui Iuda s-au veselit de judecăţile Tale, Doamne!

9. Pentru că Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt* peste tot pământul, Tu eşti foarte înălţat*, mai presus de toţi dumnezeii.

10. ✡ Voi, care-L* iubiţi pe Domnul, urâţi răul; El* păzeşte sufletele sfinţilor SăiSau „celor evlavioşi ai Săi“, îi scapă din* mâna celor răi.

11. Lumina* este semănată pentru cel drept şi bucuria pentru cei drepţi cu inima.

12. ✡ Voi, cei drepţi*, bucuraţi vă în Domnul şi* lăudaţi amintirea sfinţeniei Sale!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)