Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 123

O cântare a treptelor.

1. Îmi* ridic ochii spre Tine, care locuieşti* în ceruri.

2. ✡ Iată, ca ochii robilor către mâna stăpânilor lor, ca ochii roabei către mâna stăpânei ei, aşa sunt ochii noştri către Domnul Dumnezeul nostru, până Se va îndura de noi.

3. Îndură-Te de noi, Doamne, îndură-Te de noi, pentru că suntem sătui peste măsură de dispreţ.

4. Sufletul nostru este sătul peste măsură de batjocura celor fără griji, de dispreţul celor mândri.

O cântare a treptelor. A lui David.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)