Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 17

O rugăciune a lui David.

1. Ascultă, Doamne, cauza dreaptăSau „dreptatea“, ia aminte la strigătul meu, pleacă urechea la rugăciunea mea, care nu se înalţă de pe buze înşelătoare.

2. Dreptul meu să vină din prezenţa Ta, ochii Tăi să privească la dreptate.

3. Tu mi-ai cercetat inima, m-ai cercetat* noaptea, m-ai încercat* în cuptor, n-ai găsit nimic; gândul meu nu este altfel decât cuvântul meu.

4. În ce priveşte faptele oamenilor, după cuvântul buzelor Tale, eu m-am păzit de căile celui violent.

5. Când Tu îmi ţii paşii* pe cărările Tale, picioarele nu mi se clatină.

6. ✡ Te-am chemat*, pentru că îmi vei răspunde, Dumnezeule: pleacă-Ţi urechea spre mine, ascultă cuvintele mele.

7. Arată-Ţi* bunătatea Ta cea minunată, Tu, care prin dreapta Ta salvezi de adversariLit. „de cei care se ridică împotrivă“, pe cei care se încred în Tine.

8. Păzeşte-mă* ca lumina ochiului, ascunde-mă sub umbra* aripilor Tale

9. de cei răi, care mă asupresc, de vrăjmaşii mei de moarte, care mă înconjoară.

10. Sunt închişi* în propria lor grăsime; cu gura lor vorbesc cu mândrie*.

11. Acum neSau „mă“ înconjoară* la fiecare pas al nostruSau „al meu“; îşi îndreaptă ochii ca*ne arunce la pământSau „plecându-se până la pământ“.

12. Este asemenea unui leu lacom să sfâşie şi ca un leu tânăr care pândeşte în locuri ascunse.

13. Ridică-Te, Doamne, ia-o înaintea lui, doboară-l! Scapă-mi sufletul de cel rău cu sabia* Ta,

14. de oameni, cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia; partea* lor este în această viaţă şi le umpli pântecele cu bunurile Tale ascunse. Ei au fii din belşugSau „fiii lor sunt sătui“ şi lasă prisosul lor copiilor lor.

15. ✡ Eu voi vedea faţa Ta în dreptate*; când mă voi trezi, mă voi sătura* de chipul Tău.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)