Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 27

Al lui David.

1. Domnul este lumina* mea şi mântuirea* mea: de cine să mă tem? Domnul* este tăria vieţii mele: de cine să-mi fie frică?

2. ✡ Când cei răi, adversarii mei şi vrăjmaşii mei, s-au apropiat de mine ca* să-mi mănânce carnea, s-au împiedicat şi au căzut.

3. Chiar dacă* o oştire ar tăbărî împotriva mea, inima mea nu se va teme; chiar dacă se va ridica război împotriva mea, tot voi avea încredere.

4. Un* lucru I-am cerut Domnului, pe acesta îl voi căuta: să locuiesc* în casa Domnului toate zilele vieţii mele, ca să văd frumuseţea* Domnului şi să întreb despre El în templul Său.

5. Pentru că, în* ziua cea rea, El mă va ascunde în coliba Sa, mă va păstra ascuns în taina cortului Său, El mă va înălţa pe* o stâncă.

6. Şi acum mi se va înălţa capul* deasupra vrăjmaşilor mei care sunt în jurul meu; şi voi aduce în cortul Său jertfe în strigăte de bucurie; voi cânta şi voi cânta psalmi Domnului.

7. ✡ Ascultă, Doamne; cu glasul meu strig: îndură-Te de mine şi răspunde-mi.

8. Inima mea spune din partea Ta: căutaţi* faţa Mea. Voi căuta faţa Ta, Doamne!

9. Nu-Ţi* ascunde faţa de mine, nu îndepărta cu mânie pe slujitorul Tău. Tu ai fost ajutorul meu; nu mă lăsa, nici nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!

10. Dacă* m-ar părăsi tatăl meu şi mama mea, Domnul mă va primi.

11. Doamne, învaţă-mă* calea Ta şi condu-mă pe cărarea cea dreaptă, din cauza vrăjmaşilor meiSau „din cauza celor care mă pândesc“.

12. Nu* mă lăsa la bunul plac al vrăjmaşilor mei; pentru că martori* falşi se ridică împotriva mea, şi cei care suflă* violenţă.

13. Dacă n-aş fi avut încredere că voi vedea bunătatea Domnului pe* pământulSau „în ţara“ celor vii…!

14. ✡ Aşteaptă-L* pe Domnul; întăreşte-te şi să ţi se încurajeze inimaSau „şi El îţi va întări inima“: da, aşteaptă-L pe Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)