Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 38

Un psalm al lui David. Spre aducere-aminte.

1. Doamne*, nu mă mustra în mânia Ta şiSau „nici“ nu mă pedepsi în aprinderea Ta.

2. ✡ Pentru că săgeţile* Tale m au străpuns şi mâna* Ta a coborât asupra mea.

3. Nimic nu este sănătos în carnea mea din cauza mâniei Tale; nici* un pic de pace în oasele mele, din cauza păcatului meu.

4. Pentru că nelegiuirile* mele au trecut peste capul meuAsemenea unor ape ca o povară apăsătoare, sunt* prea grele pentru mine.

5. Rănile mele miros greu, curg, din cauza nebuniei mele.

6. Sunt copleşit* şi gârbovit peste măsură; toată ziua umblu* jelind.

7. Pentru că rărunchii mei sunt plini* de coptură şi nimic* sănătos nu este în carnea mea.

8. Sunt sfârşit şi zdrobit peste măsură; răcnesc* de durere în frământarea inimii mele.

9. ✡ Doamne, toată dorinţa mea este înaintea Ta şi geamătul meu nu-Ţi este ascuns.

10. Inima îmi bate puternic, puterea m-a părăsit; cât despre lumina* ochilor mei, nici ea nu mai este cu mine.

11. Cei care* mă iubesc şi însoţitoriiSau „prietenii“ mei s-au depărtat* de rana mea. Şi cei apropiaţi stau* departe.

12. Şi cei care caută viaţa mea îmi întind curse*; şi cei care îmi caută răul vorbesc* răutăţi şi gândescSau „spun“* înşelăciuni toată ziua.

13. ✡ Şi eu*, ca un surd, nu aud; şi*, ca un mut, nu deschid gura.

14. Şi am ajuns ca un om care nu aude şi în gura căruia nu sunt răspunsuri.

15. Pentru că pe Tine Te aştept*, Doamne! Tu vei răspunde, Doamne, DumnezeulEbr. „Adonai Eloah“ meu!

16. Pentru că am spus: „Să* nu se bucure ei de mine! Când îmi alunecă* piciorul, ei se* înalţă împotriva mea“.

17. Pentru că sunt aproape să cad şi durerea mea este întotdeauna înaintea mea;

18. pentru că îmi voi mărturisi* nelegiuirea; sunt neliniştit* din cauza păcatului meu.

19. Şi vrăjmaşii mei sunt plini de viaţă, sunt puternici; şi cei care mă urăsc fără temei* sunt mulţiSau „s-au înmulţit“.

20. Şi cei care răsplătesc* cu rău pentru bine îmi sunt adversariPluralul cuvântului „Satan“, pentru că* eu urmăresc ce este bine.

21. Doamne, nu mă părăsi! Dumnezeul meu, nu* Te depărta de mine!

22. Grăbeşte-Te să mă ajuţi, Doamne, mântuirea* mea!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)