Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 109

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David.

1. Dumnezeul laudei mele, nu* tăcea!

2. Pentru că gura celui rău şi gura înşelăciunii s-au deschis împotriva mea, vorbesc împotriva meaSau „îmi vorbesc“ cu limbă mincinoasă

3. şi m-au înconjurat cu cuvinte de ură şi luptă împotriva mea fără* temei.

4. Pentru dragostea mea, ei mi-au fost adversari, dar eu mă rogLit. „dar eu – rugăciunea“.

5. Şi ei* mi-au întors rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.

6. ✡ Pune peste el un nelegiuit, şi un adversarSau „Satan“* să stea la dreapta lui.

7. Când va fi judecat, să fie găsit vinovat şi rugăciunea* să-i fie ca un păcat!

8. Zilele lui să fie puţine şi slujba* lui s-o ia altul!

9. Fiii* lui să rămână orfani şi soţia lui, văduvă!

10. Fiii lui să fie vagabonzi şi să cerşească şi să umble căutându şi pâinea departe de locurile lor pustiite!

11. Cămătarul* să arunce plasa peste tot ce este al lui şi străinii să-i jefuiască munca!

12. Să nu fie nimeni care să-şi întindă bunătatea peste el şi nimeni să nu se îndure de orfanii lui!

13. Urmaşii* lui să fie lepădaţi, să* li se şteargă numele în generaţia următoare!

14. Nelegiuirea* părinţilor lui să fie amintită înaintea Domnului şi păcatul* mamei lui să nu se şteargă!

15. Să fie neîncetat înaintea Domnului, ca să* le şteargă amintirea de pe pământ,

16. pentru că nu şi-a amintit să se îndure, ci a persecutat pe cel întristat şi sărac şi pe cel cu* inima zdrobită, ca să-l ucidă.

17. Şi a iubit* blestemul: să vină peste el! Şi nu şi-a găsit plăcerea în binecuvântare: să fie departe de el!

18. Să fie îmbrăcat cu blestemul ca haină a lui şi să* intreSau „S-a îmbrăcat cu blestemul ca haină a lui, să intre“ înăuntrul lui ca apa, şi în oasele lui ca untdelemnul!

19. Să-i fie ca un veşmânt cu care se acoperă şi ca un brâu cu care să se încingă întotdeauna!

20. Aceasta să fie, de la Domnul, răsplata adversarilor mei şi a celor care vorbesc de rău împotriva sufletului meu.

21. ✡ Dar Tu, Doamne, DumnezeuleEbr. „Yahve Adonai“, lucrează pentruLit. „cu“ mine, datorită Numelui Tău; pentru că îndurarea Ta este bună, salvează mă,

22. pentru că sunt întristat şi sărac şi inima îmi este rănită înăuntrul meu.

23. Trec ca* o umbră când se alungeşte, sunt aruncat încoace şi încolo ca lăcusta.

24. Genunchii* mi se clatină de post şi carnea mi-a slăbit, este fără grăsime.

25. Şi eu am ajuns de batjocura* lor; când mă văd, ei dau* din cap.

26. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu! Salvează-mă, după bunătatea Ta,

27. şi* ei să ştie că aceasta este mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut aceasta!

28. Ei să* blesteme, dar Tu binecuvântează. Dacă se ridică, să se ruşineze şi slujitorul* Tău să se bucure.

29. Adversarii* mei să fie îmbrăcaţi cu dispreţ şi să se acopere cu ruşinea lor ca şi cu o manta.

30. ✡ Voi mulţumi mult Domnului cu gura mea şi Îl* voi lăuda în mijlocul mulţimii,

31. pentru că* a stat la dreapta celui sărac, ca să-l salveze de cei care-i judecau sufletul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)