Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 50

✡ Un psalm al lui Asaf.

1. Dumnezeul* Dumnezeu DomnulEbr. „El Elohim Yahve“ a vorbit şi a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apusul lui.

2. Din Sion, perfecţiunea* frumuseţii, Dumnezeu* a strălucit.

3. ✡ Dumnezeul nostru va veni şi nu va tăcea. Focul* va mistui înaintea Lui şi o furtună puternică va fi în jurul Lui.

4. El va chema* cerurile de sus şi pământul, ca să judece pe poporul Său:

5. „Strângeţi-Mi pe sfinţii* Mei, care* au făcut legământ cu Mine prin jertfă“.

6. Şi cerurile* vor vesti dreptatea Sa, pentru că* Dumnezeu Însuşi este Judecător. Oprire.

7. ✡ „Ascultă*, poporul Meu, şi voi vorbi; Israele, şi voi mărturisi în mijlocul tău. Eu* sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8. Nu* te voi mustra pentru jertfele tale, nici pentru arderile tale de tot, care sunt întotdeauna înaintea Mea.

9. Nu* voi lua nici un taur din casa ta, nici ţapi din staulele tale.

10. Pentru că orice animal al pădurii este al Meu, vitele pe mii de dealuri.

11. Cunosc toate păsările munţilor şi tot ce se mişcă pe câmp este al MeuSau „înaintea Mea“.

12. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, pentru că* a Mea este lumea şi tot ce cuprinde eaLit. „toată plinătatea ei“.

13. Voi mânca Eu carnea taurilor? şi voi bea sângele ţapilor?

14. Adu jertfă* lui Dumnezeu lauda şi împlineşte-ţi* jurămintele faţă de Cel Preaînalt.

15. Şi cheamă-Mă* în ziua necazului: Eu te voi salva şi tu* Mă vei glorifica!

16. Dar celui rău, Dumnezeu îi zice: «Ce ai tu ca să înşiri rânduielile Mele şi să pui legământul Meu în gura ta,

17. tu, care urăşti* mustrarea şi care ai aruncat* cuvintele Mele înapoia ta?

18. Când* vedeai un hoţ, te învoiai cu el, şi partea* ta era cu cei adulteri;

19. îţi dai gura la rău şi limba* ta urzeşte vicleşug;

20. stai şi vorbeşti împotriva fratelui tău, defăimezi pe fiul mamei tale;

21. ai făcut acestea şi* am tăcut. Ai gândit* că sunt ca tine, dar te voi mustra* şi ţi le voi pune sub ochi».

22. ✡ Luaţi seama deci la aceasta, voi, care-L* uitaţi pe DumnezeuEbr. „Eloah“, ca să nu vă sfâşii şi să nu fie nimeni care să vă scape!

23. Cel* care aduce jertfă de laudă Mă glorifică şi celui* care-şi rânduieşte calea îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)