Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 25

În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică.Al lui David.

1. La Tine*, Doamne, îmi înalţ sufletul.

2. Dumnezeul meu, în* Tine mi-am pus încrederea; să nu fiu dat de ruşine, să* nu triumfe vrăjmaşii mei asupra mea.

3. Nu, nici unul din cei care Te aşteaptă pe Tine nu va fi dat de ruşine; de ruşine vor fi cei care lucrează cu viclenie, fără temei.

4. ✡ Fă-mi cunoscut căile* Tale, Doamne, învaţă-mă cărările Tale!

5. Condu-mă în adevărul Tău şi învaţă-mă, pentru că Tu eşti Dumnezeul mântuirii mele; pe Tine Te aştept toată ziuaSau „în Tine îmi pun speranţa în fiecare zi“.

6. Aminteşte-Ţi de îndurarea* Ta, Doamne, şi de bunătatea Ta, pentru că sunt dintotdeauna.

7. Nu-Ţi aminti de păcatele* tinereţii mele, nici de nelegiuirile mele; după* îndurarea Ta, aminteşte-Ţi de mine, pentru bunătatea Ta, Doamne.

8. ✡ Domnul este bun şi drept, de aceea arată El păcătoşilor calea.

9. El îi face pe cei smeriţi să umble în dreptateSau „în dreaptă judecată“ şi îi învaţă pe cei smeriţi calea Sa.

10. Toate cărările Domnului sunt îndurare şi adevăr pentru cei care păzesc legământul Său şi mărturiile Sale.

11. Pentru* Numele Tău, Doamne, îmi vei ierta nelegiuirea, pentru că* este mare.

12. Cine este omul care se teme de Domnul? El îl* va învăţa calea pe care s-o aleagăSau „calea pe care El o alege“.

13. Sufletul* său va locui în mijlocul binelui, sămânţa* sa va stăpâni pământulSau „ţara“.

14. Domnul Se destăinuieComunică intim, confidenţial* celor care se tem de El, pentru a le face cunoscut legământul Său.

15. Ochii* mei sunt întotdeauna către Domnul, pentru că El îmi scoate picioarele din cursă.

16. ✡ Întoarce-Te* spre mine şi îndură-Te de mine, pentru că sunt singur şi întristat.

17. Necazurile inimii mele s-au măritSau „Lărgeşte-mi inima în necazurile ei“; scoate-mă din strâmtorarea mea.

18. Priveşte* întristarea mea şi durerile mele şi iartă-mi toate păcatele.

19. Priveşte pe vrăjmaşii mei, pentru că sunt mulţi şi mă urăsc cu o ură violentă.

20. Păzeşte-mi sufletul şi scapă-mă; să* nu fiu dat de ruşine, pentru că m-am încrezut în Tine.

21. Corectitudinea şi dreptatea să mă păzească, pentru că în Tine îmi pun speranţa.

22. Dumnezeule, răscumpără* pe Israel din toate necazurile lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)