Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 42

Către mai-marele muzicii. Un maschilProbabil o învăţătură al fiilor lui Core.

1. Cum doreşte cerbulSau „Cum tânjeşte cerbul după“ izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule!

2. Sufletul* meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul* cel viu. Când voi veni şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?

3. Lacrimile* mele au fost pâineaSau „hrana“ mea zi şi noapte, când* mi se zicea toată ziua: „Unde este Dumnezeul tău?“

4. Îmi aminteam de acestea şi-mi vărsam* sufletul în mine: cum mergeam cu mulţimea, cum înaintam* împreună cu ei, cu strigăt de bucurie şi de laudă, până la casa lui Dumnezeu, o mulţime în sărbătoare.

5. ✡ Pentru ce* eşti mâhnit, suflete al meu, şi eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi* speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi lăuda: faţa Sa este mântuireaSau „pentru mântuirea feţei Sale“.

6. Dumnezeul meu, sufletul meu este mâhnit înăuntrul meu, de aceea îmi amintesc de Tine din ţara Iordanului şi din HermonSau „din înălţimile Hermonului“, din muntele MiţearSau „de la dealul cel mic“.

7. ✡ Un adânc* cheamă un alt adânc, la vuietul căderilor Tale de apă; toate* valurile Tale şi talazurile Tale au trecut peste mine.

8. Ziua, Domnul va porunci* bunătatea Sa; şi noaptea*, cântarea Lui va fi cu mine, o rugăciune către Dumnezeul vieţii mele.

9. Voi spune către Dumnezeu, stânca mea: „Pentru ce* m-ai uitat? Pentru ce umblu în jale din cauza apăsării vrăjmaşului?“

10. Ca o zdrobire în oasele mele este batjocura adversarilor mei, când* îmi spun toată ziua: „Unde este Dumnezeul tău?“

11. ✡ Pentru ce* eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi lăuda. El este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)