Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 52

✡ Către mai-marele muzicii. Un maschilProbabil o învăţătură al lui David; când Doeg edomitul a venit la Saul şi i-a spus: „David a venit în casa lui Ahimelec“.

1. Pentru ce te mândreşti cu răul, omule* puternic? Bunătatea lui Dumnezeu ţine toată ziua.

2. Limba* ta născoceşte răutăţi, ca* un brici ascuţit, lucrând viclenie.

3. Ai iubit răul mai mult decât binele, minciuna* mai mult decât cuvântul drept. Oprire.

4. Ai iubit toate cuvintele nimicirii, limbă vicleană!

5. De aceea Dumnezeu te va sfărâma pentru totdeauna; te va lua şi te va smulge din cortul tău şi te va dezrădăcina* din pământul celor vii. Oprire.

6. Şi cei* drepţi vor vedea şi se vor teme şi vor râde de el:

7. „Iată omul care nu-L lua pe Dumnezeu ca tărie a sa, ci* s-a încrezut în mulţimea bogăţiilor lui şi s-a întărit în lăcomia lui“.

8. Dar eu sunt ca* un măslin verde în casa lui Dumnezeu; mă voi încrede în bunătatea lui Dumnezeu în vecii vecilor.

9. Te voi lăuda pentru totdeauna, pentru că Tu ai făcut aceasta; şi voi aştepta în Numele Tău, pentru că* este bun înaintea sfinţilor Tăi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)