Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 31

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David.

1. În Tine*, Doamne, mi-am pus încrederea; să nu fiu dat de ruşine niciodată: salvează-mă în* dreptatea Ta!

2. Pleacă-Ţi* urechea spre mine; salvează-mă degrabă! Fii pentru mine o stâncă de adăpostSau „o stâncă tare“, o casă, un loc întărit, ca să mă salvezi!

3. Pentru că* Tu eşti stânca mea şi cetăţuia mea; pentru* Numele Tău, condu-mă şi călăuzeşte mă!

4. Scoate-mă din cursa pe care mi-au întins-o în ascuns, pentru că Tu eşti tăria mea.

5. În mâna* Ta îmi încredinţez duhul; Tu m-ai răscumpărat, Doamne, Dumnezeul adevărului!

6. ✡ Urăsc pe cei care* se alipesc de idoli deşerţi; cât despre mine, mă încred în Domnul.

7. Mă voi veseli şi mă voi bucura în bunătatea Ta, pentru că Tu ai privit întristarea mea, Tu ai cunoscut necazurile sufletului meu

8. şi nu m-ai dat* în mâna vrăjmaşului; mi-ai pus picioarele* la loc larg.

9. Îndură-Te de mine, Doamne, pentru că sunt în strâmtorare! Ochiul meu se topeşte* de întristare, sufletul meu şi pântecele meu;

10. mi se sfârşeşte viaţa în întristare şi anii mei în suspin; mi se usucă puterea din cauza nelegiuirii mele şi mi se topesc oasele*.

11. Din cauza tuturor vrăjmaşilorSau „Mai mult decât pentru vrăjmaşii“ mei, sunt* o batjocură şi pentru vecinii mei, mai mult, şi o groază pentru cunoscuţii* mei; cei care* mă văd afară fug de mine.

12. Sunt uitat de* inima lor ca un mort; am ajuns ca un vas sfărâmat.

13. Pentru că am auzit* defăimările multora – spaimă* din toate părţile! – când s-au sfătuit* împreună împotriva mea: ei uneltesc să-mi ia viaţa.

14. Dar eu mă încred în Tine, Doamne; eu spun: „Tu eşti Dumnezeul meu!“

15. ✡ Zilele mele suntSau „Destinul meu este“ în mâna Ta; scapă-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei care mă urmărescSau „mă persecută“.

16. Fă* să strălucească faţa Ta peste slujitorul Tău! Salvează-mă, în bunătatea Ta!

17. Doamne, să nu* fiu dat de ruşine pentru că Te-am chemat; să fie daţi de ruşine cei răi, să tacă* în Locuinţa morţilor.

18. Să amuţească* buzele mincinoase care vorbesc* cu trufie împotriva celui drept, cu mândrie şi dispreţ!

19. ✡ Ce* mare este bunătatea Ta pe care ai păstrat-o pentru cei care se tem de Tine, pe care o arăţi celor care se încred în Tine, înaintea fiilor oamenilor!

20. Tu* îi ascunzi la adăpostulSau „în locul ascuns al“ feţei Tale de uneltirile omului, îi* ocroteşti într-o colibă limbile puse pe ceartă.

21. Binecuvântat fie Domnul, pentru că El a arătat* bunătatea Sa minunată faţă de mine într-o* cetate întărită.

22. Şi eu spuneam în* neliniştea mea: „Sunt* secerat dinaintea ochilor Tăi!“ Totuşi Tu ai auzit glasul cererilor mele când am strigat către Tine.

23. ✡ Iubiţi* pe Domnul, toţi sfinţii Săi! Domnul păzeşte pe cei credincioşi şi răsplăteşte din plin celui care lucrează cu mândrie.

24. Întăriţi-vă* şi inima să vă fie tare, voi toţi care-L aşteptaţi pe Domnul!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)