Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 125

O cântare a treptelor.

1. Cei care se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină; el rămâne pentru totdeauna.

2. Ierusalim! Munţii sunt în jurul lui şi Domnul este în jurul poporului Său, de acum şi pentru totdeauna.

3. Pentru că toiagul* răutăţii nu se va odihni în partea celor drepţi, pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile spre nelegiuire.

4. ✡ Doamne, fă bine celor buni şi celor drepţi cu inima.

5. Iar pe cei care se abat pe căile* lor sucite, Domnul îi va face să meargă cu lucrătorii nelegiuirii. Pacea* să fieSau „va fi“ peste Israel!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)