Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 146

1. ✡ Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Laudă*, suflete al meu, pe Domnul!

2. Voi lăuda* pe Domnul cât voi trăi, voi cânta psalmi Dumnezeului meu cât voi fi.

3. ✡ Nu* vă încredeţi în cei mari, în fiul omului, în care nu este salvare.

4. Suflarea lui iese*, el se întoarce în pământul lui; în aceeaşi zi planurile* lui pier.

5. Ferice* de acela care-L are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor al lui, a cărui speranţă este în Domnul Dumnezeul său,

6. care* a făcut cerurile şi pământul, marea şi tot ce este în ele, care păzeşte adevărul pentru totdeauna,

7. care* face judecată pentru cei asupriţi, care* dă pâine celor flămânzi:

Domnul îi eliberează* pe cei încătuşaţi.

8. Domnul deschide* ochii orbilor,

Domnul îi ridică* pe cei încovoiaţi,

Domnul îi iubeşte pe cei drepţi.

9. Domnul îi păzeşte* pe străini; susţine pe orfan şi pe văduvă, dar* suceşte calea celor răi.

10. Domnul* va împărăţi pentru totdeauna; Dumnezeul tău, Sioane, este din generaţie în generaţie! Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)