Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 4

Către mai-marele muzicii. Pe neghinotProbabil instrumente cu coarde. Un psalm al lui David.

1. Răspunde-mi când strigSau „Răspunde-mi la chemarea mea“, Dumnezeul dreptăţii mele: m-ai scos la loc larg din strâmtorare; îndură-Te de mine şi ascultă-mi rugăciunea!

2. ✡ Fii ai oamenilor, până când va fi dată de ruşine gloria mea? Până când veţi iubi deşertăciunea, veţi căuta minciuna? Oprire.

3. Dar să ştiţi că Domnul* Şi-a ales pe cel evlavios, Domnul va auzi când voi striga către El.

4. Mâniaţi-văSau „Cutremuraţi-vă“* şi nu păcătuiţi; cugetaţi* în inimile voastre în patul vostru şi fiţi liniştiţi. Oprire.

5. Aduceţi jertfe* de dreptate şi încredeţi-vă* în Domnul.

6. ✡ Mulţi spun: „Cine ne va arăta binele?“ Înalţă* peste noi lumina feţei Tale, Doamne!

7. Tu mi-ai pus bucurie* în inimă mai mult decât în timpul când grâul lor şi mustul lor erau din belşug.

8. Mă voi culca şi voi dormi în pace* pentru că* numai Tu, Doamne, mă faci să locuiesc în siguranţă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)