Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 37

În acrostih: litera ebraică de la începutul fiecărui alineat urmează în ordine alfabeticăAl lui David.

1. Nu* te mânia din cauza celor care fac răul, nu fi invidios pe cei care practică nelegiuirea;

2. pentru că* vor fi cosiţi îndată ca iarba şi se vor veşteji ca iarba verde.

3. Încrede-te în Domnul şi fă binele; locuieşte în ţară şi hrăneşte-te cu credincioşia;

4. şi desfătează-te* în Domnul şi El îţi va împlini cererile inimii tale!

5. Încredinţează* Domnului calea ta şi încrede-te în El: şi El va lucra;

6. şi va* face să iasă dreptatea ta ca lumina şi dreptul tău ca ziua la amiază.

7. Rămâi liniştit* în Domnul şi aşteaptă-L cu răbdare. Nu* te mânia din cauza celui care prosperă în calea lui, din cauza omului care-şi împlineşte intenţiile rele.

8. Lasă mânia şi părăseşte furia; nu* te mânia, aceasta duce numai la rău.

9. Pentru că* cei care fac răul vor fi tăiaţi şi cei care-L aşteaptă pe Domnul vor stăpâni* ţara.

10. Încă* puţin, şi cel rău nu va mai fi; şi vei* privi locul său şi nu va mai fi.

11. Şi cei* blânziSau „întristaţi“ vor moşteni ţara şi se vor desfăta într-un belşug de pace.

12. ✡ Cel rău unelteşte împotriva celui drept şi* scrâşneşte din dinţi împotriva lui:

13. Domnul* va râde de el, pentru că vede că-i vine ziua*.

14. Cei răi au scos sabia şi şi-au întins arcul ca să-l doboare pe cel întristat şi sărac, ca să-i înjunghie pe cei care umblă în dreptate:

15. sabia* lor va intra în inima lor şi arcurile lor se vor sfărâma.

16. Mai* mult face puţinul celui drept, decât belşugul multor răi;

17. pentru că braţele* celor răi vor fi zdrobite, dar Domnul susţine pe cei drepţi.

18. Domnul* cunoaşte zilele celor fără pată şi moştenirea lor va fi* pentru totdeauna:

19. ei nu vor fi ruşinaţi în timp de necazSau „în timp rău“ şi se vor sătura în* zilele de foamete.

20. Pentru că cei răi vor pieri, şi vrăjmaşii Domnului, ca grăsimea mieilorSau „ca strălucirea câmpiilor“: vor pieri, ca* fumul vor pieri.

21. Cel rău ia cu împrumut şi nu dă înapoi, dar cel drept* se îndură şi dă;

22. pentru că* cei binecuvântaţi de El vor stăpâni ţara, dar cei blestemaţi de El vor fi* nimiciţi.

23. ✡ De Domnul* sunt întăriţi paşii omului şi El Îşi găseşte plăcerea în calea lui:

24. dacă va cădea, nu* se va prăbuşi de tot, pentru că Domnul îi susţine mânaSau „îl susţine cu mâna Sa“.

25. Am fost tânăr şi am îmbătrânit şi n-am văzut pe cel drept părăsit, nici sămânţa lui cerşind* pâine:

26. el este îndurător în orice* zi şi dă cu împrumut şi sămânţa lui va fi o binecuvântare.

27. Depărtează-te* de rău şi fă binele, şi rămâiSau „aşa vei rămâne (vei locui) în ţară“ pentru totdeauna;

28. pentru că Domnul iubeşte* dreptatea şi nu-i va părăsi pe sfinţii SăiSau „pe cei evlavioşi ai Săi“: ei vor fi păziţi întotdeauna, dar* sămânţa celor răi va fi nimicită.

29. Cei* drepţi vor stăpâniSau „vor moşteni“ ţara şi vor locui în ea pentru totdeauna.

30. ✡ Gura* celui drept rosteşte înţelepciune şi limba lui vorbeşte dreptate;

31. legea* Dumnezeului său este în inima lui, paşii lui nu se vor clătina.

32. Cel rău pândeşte* pe cel drept şi caută să-l omoare;

33. Domnul nu-l* va lăsa în mâna lui şi nu-l* va condamna când va fi judecat.

34. Aşteaptă-L* pe Domnul şi păzeşte calea Lui; şi El te va înălţa ca să stăpâneşti ţara: vei vedea când cei răi vor fi nimiciţi*.

35. ✡ L-am văzut* pe cel rău în mare putere şi întinzându-se ca un copac verde în locul său de naştere.

36. Dar* a trecutSau „a trecut pe lângă el“ şi, iată, nu mai era; şi l-am căutat şi nu s-a mai găsit.

37. Ia seama la cel integru şi priveşte pe cel drept, pentru că sfârşitul unui astfel de om* este paceaSau „pentru că este un viitor (un urmaş, ca în Ps.109.13) pentru omul păcii“.

38. Dar* cei care se răzvrătesc vor fi nimiciţi împreună; viitorulSau „urmaşul“ celor răi va fi tăiatSau „sfârşitul celor răi este să fie nimiciţi“.

39. Dar mântuirea* celor drepţi este de la Domnul, tăria lor în timp de necaz*.

40. Şi Domnul îi* va ajuta şi-i va scăpa: îi va scăpa de cei răi şi-i va salva, pentru că* s-au încrezut în El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)