Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 91

1. Cel care* locuieşte în locul ascuns al Celui Preaînalt va rămâne la* umbra Celui Atotputernic.

2. ✡ Spun* despre Domnul: „Adăpostul meu şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred“.

3. ✡ Pentru că El* te va salva din laţul păsărarului, de ciuma distrugătoare.

4. El te va acoperi cu penele Sale şi te vei adăposti sub* aripile Sale; adevărul Său este scut şi pavăză.

5. Nu* te vei teme de groaza nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,

6. nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de pieirea care pustieşte în plină zi.

7. O mie vor cădea alături de tine şi zece mii la dreapta ta; dar de tine nu se va apropiaSau „tu nu vei fi atins“.

8. Doar vei* privi cu ochii tăi şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9. ✡ Pentru că zici: „Domnul este adăpostul* meu!“ şi faci din Cel Preaînalt locuinţa* ta,

10. nici* un rău nu ţi se va întâmpla şi nici o rană nu se va apropia de cortul tău.

11. Pentru că* El va porunci îngerilor Săi pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale:

12. ei te vor purta pe mâini, ca* să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13. Vei păşi peste leu şi peste năpârcă, vei călca în picioare leul tânărSau „puiul de leu“ şi şarpeleSau „monstrul mării“.

14. ✡ „Pentru că Mă iubeşteLit. „şi-a pus iubirea în Mine“, îl voi salva, îl voi pune pe înălţime, pentru că a cunoscut* Numele Meu.

15. Mă va* chema şi îi voi răspunde; voi fi cu* el în strâmtorare, îl voi salva şi îl* voi glorifica.

16. Îl voi sătura cu zile îndelungate şi-i voi arăta mântuirea Mea“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)