Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 134

O cântare a treptelor.

1. Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi slujitorii* Domnului, care* staţi nopţile în casa Domnului!

2. Ridicaţi-vă* mâinile spre sfântul locaşSau „în locul sfânt“ şi binecuvântaţi pe Domnul!

3. Domnul, care* a făcut cerurile şi pământul, să te binecuvânteze din* Sion!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)