Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 111

1. ✡ În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărei părţi de verset urmează în ordine alfabeticăLăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Voi lăuda* pe Domnul cu toată inima, în sfatul celor drepţi şi în adunare.

2. ✡ Mari* sunt lucrările Domnului, cercetate* de toţi cei care îşi găsesc plăcerea în ele.

3. Lucrarea Lui este glorioasă şi măreaţă* şi dreptatea Lui rămâne pentru totdeauna.

4. El a lăsat o aducere-aminte a lucrărilor Sale minunateSau „a minunilor Sale“, Domnul este plin* de îndurare şi milos.

5. El dă* hrană celor care se tem de El; Îşi aminteşte întotdeauna de legământul Său.

6. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Sale, ca să le dea moştenirea naţiunilor.

7. Lucrările mâinilor Sale sunt adevăr* şi judecatăSau „dreptate“; toate rânduielile Lui sunt sigure*,

8. întărite* pentru totdeauna, pentru eternitate, făcute* în adevăr şi dreptate.

9. A trimis poporului Său răscumpărarea*, a poruncit legământul Său pentru totdeauna; Numele Lui este sfânt* şi înfricoşător.

10. Teama de Domnul este începutul* înţelepciunii; toţi cei care le împlinescRânduielile vor avea o bună înţelegereSau „pricepere“; lauda Lui rămâne pentru totdeauna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)