Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 136

1. Lăudaţi* pe Domnul, pentru că este bunSau „bine“, pentru că* bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Lăudaţi pe Dumnezeul* dumnezeilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

4. ✡ Pe Cel care* singur face minuni mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

5. Care* a făcut cerurile cu înţelepciune, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

6. Care* a întins pământul pe ape, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

7. Care* a făcut luminători mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

8. Soarele*, ca să stăpânească ziua, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

9. Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

10. Care* a lovit Egiptul în întâii săi născuţi, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

11. Şi* a scos pe Israel din mijlocul lor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

12. Cu mână tare şi cu* braţ întins, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

13. Care* a împărţit în două Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

14. Şi a trecut pe Israel prin mijlocul ei, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

15. Şi* a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

16. Care* a condus pe poporul Său prin pustiu, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

17. Care* a lovit împăraţi mari, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

18. Şi* a ucis împăraţi puternici, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

19. Pe Sihon*, împăratul amoriţilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

20. Şi pe Og*, împăratul Basanului, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

21. Şi* a dat ţara lor de moştenire, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

22. De moştenire lui Israel, slujitorul Său, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

23. ✡ Care Şi-a amintit* de noi în înjosirea noastră, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

24. Şi ne-a scăpat de vrăjmaşii noştri, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

25. Care* dă pâine pentru orice făpturăLit. „carne“, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)