Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 68

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David. O cântare.

1. Să* Se ridice Dumnezeu, să se împrăştie vrăjmaşii Săi şi să fugă dinaintea Lui cei care-L urăsc!

2. Îi vei risipi cum* se risipeşte fumul, cei răi vor pieri dinaintea lui Dumnezeu cum* se topeşte ceara înaintea focului!

3. Dar cei* drepţi se vor bucura, vor sălta înaintea lui Dumnezeu şi se vor veseli cu bucurie.

4. ✡ Cântaţi* lui Dumnezeu, cântaţi psalmi Numelui Său! Faceţi* drum Celui care înainteazăSau „călăreşte“ prin pustiuri: Numele Lui este DomnulEbr. „Yah“ esenţa Sa în sens absolut*; şi bucuraţi-vă înaintea Lui.

5. În sfântul Său locaş, Dumnezeu este tatăl* orfanilor şi apărătorul văduvelor.

6. Dumnezeu* îi face pe cei singuri să locuiască într-o familieSau „casă“; pe cei* încătuşaţi îi scoate ca să se bucure de belşug; dar cei* răzvrătiţi locuiesc într-un loc uscat.

7. ✡ Dumnezeule, când* ai ieşit înaintea poporului Tău, când ai umblat prin pustiu – Oprire –

8. s-a cutremurat* pământul, chiar cerurile au picurat înaintea lui Dumnezeu; acel Sinai s-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.

9. Dumnezeule, Tu ai turnat ploaie* de belşugSau „ploaie de daruri“ şi, când a fost slăbită moştenirea Ta, Tu ai întărit-o.

10. TurmaSau „Poporul Tău“ sau „Adunarea Ta cea vie“ Ta a locuit în ea; Tu* ai pregătit, în bunătatea Ta, bunuri pentru cel* întristat, Dumnezeule.

11. Domnul a dat Cuvântul; mare este oştirea vestitoarelorFemei care aduc veşti bune sau vestesc victoria*.

12. Împăraţii* oştirilor fug; ei fug, iar cea care rămâne acasă împarte prada.

13. Când* vă odihniţi în staule, sunteţi ca aripile unei porumbiţe acoperite* de argint şi al cărei penaj este ca aurul verdeSau „al cărei penaj este verde, gălbui auriu“.

14. Când* Cel Atotputernic i-a împrăştiat în ea pe împăraţi, ţara a devenit albăDe oasele captivilor, ca zăpada dinSau „Când Cel Atotputernic a împrăştiat în ea pe împăraţi, ningea pe“ ŢalmonMunte din Sihem*.

15. ✡ Un munte al Basanului este muntele lui Dumnezeu, un munte cu multe piscuri, un munte al Basanului.

16. Pentru ce, munţi* cu multe piscuri, priviţi cu invidie muntele pe* care Dumnezeu Şi l-a dorit ca locuinţă? Da, Domnul va locui acolo pentru totdeauna.

17. Carele* lui Dumnezeu sunt douăzeci de mii, mii şi mii; Domnul este în mijlocul lor: un Sinai în locaşul sfântSau „în sfinţenie“.

18. Te-ai suit* pe înălţime, ai luat* robia roabă, ai primit* daruri în om, chiar şi pe cei* răzvrătiţi, pentru ca DomnulEbr. „Yah“ Dumnezeu să aibă o locuinţă*.

19. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne copleşeşte cu darurile SaleSau „ne poartă povara“, Dumnezeu, mântuirea noastră. Oprire.

20. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuiriiSau „Dumnezeu este pentru noi un Dumnezeu al izbăvirilor“; şi de la* Domnul Dumnezeu sunt izbăvirile de la moarte.

21. Da, Dumnezeu* va zdrobi capul vrăjmaşilor Săi, creştetul* capuluiLit. „creştetul păros al“ celui care umblă în nelegiuirile lui.

22. Domnul a zis: „Îi voi aduce înapoi din Basan*, îi voi aduce înapoi din* adâncurile mării,

23. ca* să-ţi înmoi piciorul în sânge, ca* limba câinilor tăi să şi aibă partea din vrăjmaşi.

24. ✡ Ei au văzut umbletele Tale, Dumnezeule, umbletele Dumnezeului meu, Împăratul meu, în locaşul sfânt:

25. cântăreţii* mergeau înainte, apoi cântăreţii din instrumente cu coarde, în mijloc fecioare cântând din tamburine.

26. Binecuvântaţi în adunări pe Dumnezeu, pe Domnul, voi, cei din* izvorul lui Israel!

27. Acolo este Beniamin*, cel mic, conducătorul lor; căpeteniile lui Iuda, ceata lor; căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.

28. ✡ Dumnezeul tău a poruncit* puterea ta. Întăreşte, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi!

29. Datorită templului Tău, la Ierusalim, împăraţii* Îţi vor aduce daruri.

30. Mustră fiara din trestii, mulţimea* taurilorSau „mulţimea celor puternici“, cu viţeii popoarelor: fiecare se supune* oferind bucăţi de argint. Risipeşte popoarele care îşi găsesc plăcerea în război.

31. Cei* mari vor veni din Egipt: EtiopiaEbr. „Cuş“* se va grăbi să-şi întindă* mâinile spre Dumnezeu.

32. ✡ Cântaţi lui Dumnezeu, împărăţii ale pământului, cântaţi psalmi Domnului – Oprire –

33. Celui care* călăreşte pe cerurile cerurilor din vechime! Iată, El face să răsune* glasul Său, un glas puternic.

34. Recunoaşteţi* putereaSau „Daţi puterea“ lui Dumnezeu: măreţia Lui este peste Israel şi puterea Lui în nori.

35. Înfricoşător* eşti, Dumnezeule, din sfintele Tale locaşuri! Dumnezeul lui Israel, El dă putere şi tărie poporului. Binecuvântat să fie Dumnezeu!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)