Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 98

Un psalm.

1. Cântaţi* Domnului o cântare nouă, pentru că a făcut* lucruri minunate: dreapta* Sa şi braţul sfinţeniei Sale au lucrat mântuire pentru El.

2. Domnul* a făcut cunoscut mântuirea Sa, Şi-a descoperit* dreptatea în ochii naţiunilor.

3. Şi-a amintit* de bunătatea Sa şi de credincioşia Sa faţă de casa lui Israel; toate* marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4. ✡ Strigaţi* de bucurie către Domnul, tot pământul! Izbucniţi şi strigaţi cu cântări de triumf şi cântaţi psalmi!

5. Cântaţi psalmi Domnului cu harfa, cu harfa şi cu glas de cântare!

6. Cu* trâmbiţe şi sunet de corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnul!

7. Să* mugească marea şi tot ce o umpleLit. „plinătatea ei“, lumea şi cei care locuiesc în ea,

8. să* bată din palme râurile, să cânte de bucurie munţii împreună

9. înaintea Domnului! Pentru că* El vine să judece pământul: El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)