Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 43

1. Judecă-măSau „Fă-mi dreptate“*, Dumnezeule, şi apără-mi* cauza împotriva unei naţiuni fără evlavie! Scapă-mă de omul înşelător şi nelegiuit!

2. Pentru că Tu eşti Dumnezeul tăriei* mele; pentru ce* m-ai respins? Pentru ce umblu în jale din cauza asupririi vrăjmaşului?

3. Trimite* lumina Ta şi adevărul Tău; ele mă vor conduce, mă vor aduce la muntele* sfinţeniei Tale şi la locuinţeleSau „corturile“ Tale!

4. Şi voi veni la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeu, bucuria veseliei mele, şi Te voi lăuda cu harfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!

5. Pentru ce* eşti mâhnit, suflete al meu, şi de ce eşti frământat înăuntrul meu? Pune-ţi speranţa în Dumnezeu, pentru că iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)