Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 96

1. Cântaţi* Domnului o cântare nouă; cântaţi Domnului, tot pământul!

2. Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

3. Istorisiţi printre naţiuni gloria Lui, printre toate popoarele lucrările Sale minunate!

4. ✡ Pentru că mare* este Domnul şi foarte vrednic* de laudă; El este de temut* mai presus de toţi dumnezeii.

5. Pentru că toţi* dumnezeii popoarelor sunt idoliSau „nimicuri“, dar* Domnul a făcut cerurile.

6. Măreţie şi splendoare sunt înaintea Lui, putere şi frumuseţe în sfântul Său locaş.

7. Familii de popoare, daţi* Domnului, daţi Domnului glorie şi putere!

8. Daţi Domnului gloria Numelui Său! Aduceţi un dar de mâncare şi intraţi în curţile Lui!

9. Închinaţi-vă* Domnului în sfântă splendoareSau „în splendoarea sfinţeniei“, tremuraţi înaintea Lui, tot pământul!

10. Spuneţi printre naţiuni: „Domnul* împărăţeşte! De aceea lumea este tare, nu se va clătina“. El va judeca popoarele cu dreptate.

11. ✡ Să* se bucure cerurile şi să se veselească pământul, să* mugeascăSau „să tune“ marea şi tot ce o umpleLit. „plinătatea ei“!

12. Să se bucure câmpia şi tot ce este pe ea! Atunci toţi copacii pădurii vor cânta de bucurie

13. înaintea Domnului, pentru că El vine, pentru că El vine să judece pământul. El va judeca* lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Sa.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)