Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf.

1. Dumnezeule, nu* păstra tăcerea; nu tăcea, Dumnezeule, şi nu rămâneSau „nu fi“ liniştit!

2. Pentru că, iată, vrăjmaşii* Tăi se agită şi cei care Te* urăsc înalţă capul.

3. Urzesc cu viclenie planuri împotriva poporului Tău şi se sfătuiesc împotriva celor* ascunşi ai Tăi.

4. Ei au zis: „Veniţi, şi să-i* nimicim ca naţiune şi să nu mai fie amintit numele lui Israel“.

5. Pentru că s-au sfătuit împreună cu o inimă, au făcut o alianţă împotriva Ta:

6. corturile* Edomului şi ismaeliţii, Moabul şi hagareniţii,

7. Ghebal, şi Amon, şi Amalec, Filistia cu locuitorii Tirului;

8. şi Asiria s-a unit cu ei; ei sunt un braţ pentru fiii lui Lot. Oprire.

9. ✡ Fă-le ca lui Madian*, ca lui Sisera*, ca lui Iabin, la pârâul Chison,

10. care au pierit la En-Dor, care au devenit* gunoi pentru pământ.

11. Fă-le conducătorilor lor ca lui Oreb* şi Zeeb, şi tuturor căpeteniilorLit. „unşilor“ lor, ca lui Zebah* şi Ţalmuna;

12. pentru că au spus: „Să luăm în stăpânire locuinţeleSau „păşunile“ lui Dumnezeu“.

13. Dumnezeul* meu, fă-i ca vârtejul, ca* pleava înaintea vântului.

14. Ca focul care mistuie pădurea şi ca flacăra care aprinde* munţii,

15. aşa urmăreşte-i cu* furtuna Ta şi înspăimântă-i cu vijelia Ta.

16. Acoperă-le* feţele de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!

17. Să fie daţi de ruşine şi să fie înspăimântaţi pentru totdeauna, să fie încurcaţi şi să piară;

18. şi* să ştie că Tu, al cărui nume* este Domnul, numai Tu eşti Cel Preaînalt* peste tot pământul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)