Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 112

1. În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărei părţi de verset urmează în ordine alfabeticăLăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Ferice* de omul care se teme de Domnul, care* găseşte multă plăcere în poruncile Lui!

2. Sămânţa lui va fi puternică* în ţarăSau „pe pământ“; generaţia celor drepţi va fi binecuvântată.

3. Averea şi bogăţiile* vor fi în casa lui şi dreptatea lui rămâne pentru totdeauna.

4. ✡ Lumina* răsare în întuneric pentru cei drepţi. El este plin de îndurare şi milos şi drept.

5. Ferice* de omul care este îndurător şi dă cu împrumut! El îşi va susţine cauza* în judecatăSau „îşi va rândui cuvintele (lucrurile) cu judecată“;

6. de aceea nu* se va clătina niciodată. Amintirea* celui drept va fi pentru totdeauna.

7. Nu se va teme de* o veste rea; inima* lui este tare, încrezându se* în Domnul;

8. inima lui este întărită; el nu se teme, până când va privi* peste vrăjmaşii săi.

9. El răspândeşte*, dă săracilor; dreptatea* lui rămâne pentru totdeauna; cornul* său se va înălţa în glorie.

10. ✡ Cel rău* va vedea şi se va mânia, va scrâşni* din dinţi şi se* va topi. Dorinţa* celor răi va pieri.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)