Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 117

1. Lăudaţi* pe Domnul, toate naţiunile; măriţi-L, toate popoarele!

2. Pentru că mare este bunătatea Lui faţă de noi şi adevărul* Domnului rămâne pentru totdeauna. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)