Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 26

Al lui David.

1. Doamne, judecă-mă*, pentru că am umblat* în corectitudinea mea şi m-am* încrezut în Domnul: nu mă voi clătina.

2. Cercetează-mă*, Doamne, şi încearcă-mă; cercetează în amănunt rărunchii mei şi inima mea,

3. pentru că bunătatea Ta este înaintea ochilor mei şi am umblat în adevărul Tău.

4. Nu m-am aşezat alături* de oamenii de nimicSau „falşi“ şi nu am umblat cu cei vicleni.

5. Am urât* adunarea celor care fac răul şi* nu mă voi aşeza cu cei răi.

6. Îmi voi spăla mâinile în* nevinovăţie şi voi înconjura altarul Tău, Doamne,

7. ca să fac să se audă glas de mulţumire şi să istorisesc toate lucrările Tale minunateSau „minunile Tale“.

8. Doamne, am iubit* locaşul casei Tale şi locul unde este gloria Ta.

9. Nu* lua sufletul meu împreună cu păcătoşii, nici viaţa mea împreună cu oamenii sângelui,

10. în ale căror mâini sunt răutăţi şi a căror dreaptă este plină de mită*.

11. Dar eu voi umbla în nevinovăţia mea. Răscumpără-mă şi îndură-Te de mine.

12. Piciorul meu* stă pe calea cea dreaptă*: voi binecuvânta pe Domnul în* adunări.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)