Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 47

Către mai-marele muzicii. Un psalm al fiilor lui Core.

1. Bateţi* din palme, toate popoarele! Strigaţi către Dumnezeu cu cântec de bucurie!

2. Pentru că Domnul, Cel PreaînaltEbr. „Yahve Elyon“, este de* temut, un Împărat* mare peste tot pământul.

3. El ne-a supus* popoare şi naţiuni sub picioarele noastre.

4. El a ales moştenirea* noastră, gloriaLit. „mândria“ lui Iacov, pe care l-a iubit. Oprire.

5. ✡ Dumnezeu S-a suit* în cântec de triumf, Domnul, în sunetul trâmbiţei.

6. Cântaţi psalmi lui Dumnezeu, cântaţi psalmi! Cântaţi psalmi Împăratului nostru, cântaţi psalmi!

7. Pentru că* Dumnezeu este Împărat peste tot pământul: cântaţi* psalmi cu înţelepciuneEbr. „un maschil“; probabil o învăţătură!

8. Dumnezeu* împărăţeşte peste naţiuni, Dumnezeu stă pe tronul sfinţeniei Sale.

9. Mai-mariiAici, cei cu inima nobilă, cei binevoitori popoarelor s-au adunat la poporul* Dumnezeului lui Avraam; pentru că* ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este înălţat nespus de mult.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)