Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 147

1. Lăudaţi pe DomnulAleluia!, ebr. „Halelu-Yah“, pentru că* este bine! Cântaţi psalmi Dumnezeului nostru, pentru că* este plăcut: se cuvine laudă*.

2. ✡ Domnul zideşte* Ierusalimul, adună* pe cei risipiţi ai lui Israel;

3. El îi vindecă* pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

4. El socoteşte* numărul stelelor: le dă nume tuturor.

5. Mare* este Domnul nostru, şi mare* în putere; înţelepciunea* Lui este nemărginită.

6. Domnul îi susţine* pe cei smeriţi, El îi înjoseşte până la pământ pe cei răi.

7. ✡ Răspundeţi Domnului cu mulţumire, cântaţi psalmi cu harfa Dumnezeului nostru,

8. care* acoperă cerurile cu nori, care pregăteşte ploaie pentru pământ, care face să răsară iarbă pe munţi,

9. care* dă vitelor hrana lor, puilor* de corb care strigă.

10. El nu-Şi* găseşte plăcere în puterea calului, nu are plăcere în picioarele omului.

11. Plăcerea Domnului este în cei care se tem de El, în cei care şi pun speranţa în bunătatea Lui.

12. ✡ Ierusalime, laudă pe Domnul! Sioane, laudă pe Dumnezeul tău!

13. Pentru că El întăreşte zăvoarele porţilor tale, El binecuvântează pe fiii tăi în mijlocul tău,

14. El dă* pace în hotarele tale, te satură* cu grăsimea grâuluiCel mai bun grâu.

15. El trimite* porunca Sa pe pământ, Cuvântul Său aleargă foarte repede.

16. El dă* zăpadă ca lâna, presară bruma ca cenuşa;

17. El aruncă* gheaţa Sa ca nişte bucăţi; cine poate sta înaintea gerului Său?

18. El trimite* Cuvântul Său şi le topeşte; face să sufle vântul Său: apele curg.

19. El descoperă* cuvintele Sale lui Iacov, hotărârile* Sale şi judecăţile Sale lui Israel.

20. El n-a* făcut aşa cu nici o naţiune; şi ele n-au cunoscut judecăţile Lui. Lăudaţi pe Domnul!aTraducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)