Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 150

1. Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt,

lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!

2. Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,

lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!

3. Lăudaţi-L cu sunet de trîmbiţă,

lăudaţi-L cu alăuta şi arfa!

4. Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri,

lăudaţi-L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.

5. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare,

lăudaţi-L cu chimvale zîngănitoare!

6. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul!