Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 95

1. Veniţi să cîntăm cu veselie Domnului,

şi să strigăm de bucurie către Stînca mîntuirii noastre.

2. Să mergem înaintea Lui cu laude,

să facem să răsune cîntece în cinstea Lui!

3. Căci Domnul este un Dumnezeu mare,

este un Împărat mare mai pesus de toţi dumnezeii.

4. El ţine în mînă adîncimile pămîntului,

şi vîrfurile munţilor sînt ale Lui.

5. A Lui este marea, El a făcut-o,

şi mînile Lui au întocmi uscatul:

6. veniţi să ne închinăm şi să ne smerim,

să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!

7. Căci El este Dumnezeul nostru,

şi noi sîntem poporul păşunei Lui, turma, pe care o povăţuieşte mîna Lui... O! de aţi asculta azi glasul Lui! -

8. „Nu vă împetriţi inima, ca la Meriba,

ca în ziua dela Masa, în pustie,

9. unde părinţii voştri M-au ispitit,

şi M-au încercat, măcarcă văzuseră lucrările Mele.

10. Patruzeci de ani M-am scîrbit de neamul acesta,

şi am zis: „Este un popor cu inima rătăcită;

ei nu cunosc căile Mele.“

11. De aceea am jurat în mînia Mea:

„Nu vom intra în odihna Mea!“