Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 76

Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cîntare.

1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda,

mare este Numele Lui în Israel.

2. Cortul Lui este în Salem,

şi locuinţa Lui în Sion;

3. acolo a sfărîmat El săgeţile,

scutul, sabia, şi armele de război. -

4. Tu eşti mai măreţ, mai puternic decît munţii răpitorilor.

5. Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi;

n-au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.

6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov,

au adormit şi călăreţi şi cai.

7. Cît de înfricoşat eşti Tu!

Cine poate să-Ţi stea împotrivă, cînd Îţi izbucneşte mînia?

8. Ai rostit hotărîrea dela înalţimea cerurilor;

pămîntul s-a îngrozit şi a tăcut,

9. cînd S-a ridicat Dumnezeu să facă dreptate,

şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămînt. -

10. Omul Te laudă chiar şi în mînia lui,

cînd Te îmbraci cu toată

urgia Ta.

11. Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le!

Toţi ceice-L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.

12. El frînge mîndria domnitorilor,

El este înfricoşat pentru împăraţii pămîntului.