Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 66

Către mai marele cîntăreţior. O cîntare. Un psalm.

1. Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului.

2. Cîntaţi slavă Numelui Său,

măriţi slava Lui prin laudele voastre.

3. Ziceţi lui Dumnezeu: „Cît de înfricoşate sînt lucrările Tale!

Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.

4. Tot pămîntul se închină înaintea Ta,

şi cîntă în cinstea Ta,

cîntă Numele Tău. -

5. Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu!

Ce înfricoşat este El, cînd lucrează asupra fiilor oamenilor!

6. El a prefăcut marea în pămînt uscat,

şi rîul a fost trecut cu piciorul:

atunci ne-am bucurat în El.

7. El stăpîneşte pe vecie, prin puterea Lui.

Ochii Lui urmăresc pe neamuri,

ca cei răsvrătiţi să nu se mai scoale împotriva Lui! -

8. Binecuvîntaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!

9. El ne-a păstrat sufletul cu viaţă,

şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule,

ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.

11. Ne-ai adus în laţ,

şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.

12. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre,

am trecut prin foc şi prin apă:

dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.

13. De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot,

îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,

14. juruinţe, cari mi-au ieşit de pe buze,

pe cari mi le-a rostit gura cînd eram la strîmtoare.

15. Îţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot,

cu grăsimea berbecilor,

voi jertfi oi împreună cu ţapi. - (Oprire).

16. Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu,

şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.

17. Am strigat către El cu gura mea,

şi îndată lauda a fost pe limba mea.

18. Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,

nu m-ar fi ascultat Domnul.

19. Dar Dumnezeu m-a ascultat,

a luat aminte la glasul rugăciunii mele.

20. Binecuvîntat să fie Dumnezeu,

care nu mi-a lepădat rugăciunea,

şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!