Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 64

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al lui David.

1. Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, cînd gem!

Ocroteşte-mi viaţa împotriva vrajmaşului de care mă tem!

2. Păzeşte-mă de uneltirile celor răi,

de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!

3. Ei îşi ascut limba ca o sabie,

îşi aruncă vorbele lor amare, ca nişte săgeţi,

4. ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat:

trag asupra lui pe neaşteptate, fără nici o frică.

5. Ei se îmbărbătează în răutatea lor:

se sfătuiesc împreună ca să întindă curse,

şi zic: „Cine ne va vedea?

6. Pun la cale nelegiuiri,

şi zic: „Iată-ne gata, planul este făcut!“

O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia!

7. Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor:

deodată iată-i loviţi.

8. Limba lor le-a pricinuit căderea;

şi toţi cei ce-i văd, clatină din cap.

9. Toţi oamenii sînt cuprinşi de frică, şi mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu,“

şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!

10. Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea;

toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sînt fericiţi.