Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 47

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.

1. Bateţi din palme, toate popoarele!

Înălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!

2. Căci Domnul, Cel Prea Înalt, este înfricoşat:

El este Împărat mare peste tot pămîntul.

3. El ne supune popoarele,

El pune neamurile supt picioarele noastre.

4. El ne alege moştenirea,

slava lui Iacov, pe care-l iubeşte. -

5. Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruinţă,

Domnul înaintează în sunetul trîmbiţei.

6. Cîntaţi lui Dumnezeu, cîntaţi!

Cîntaţi Împăratul nostru, cîntaţi!

7. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pămîntul:

cîntaţi o cîntare înţeleaptă!

8. Dumnezeu împărăţeşte peste neamuri,

Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfînt.

9. Domnitorii popoarelor se adună împreună

cu poporul Dumnezeului lui Avraam;

căci ale lui Dumnezeu sînt scuturile pămîntului:

El este mai înalt şi mai pe sus de orice.