Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 46

Către mai marele cîntăreţilor. Un psalm al fiilor lui Core. De cîntat pe alamot. O cîntare.

1. Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru,

un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.

2. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pămîntul,

şi s-ar clătina munţii în inima mărilor.

3. Chiar dacă ar urla şi ar spumega valurile mării,

şi s-ar ridica pînă acolo de să se cutremure munţii. -

4. Este un rîu, ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu,

sfîntul locaş al locuinţelor Celui Prea Înalt.

5. Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină;

Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor.

6. Neamurile se frămîntă, împărăţiile se clatină,

dar glasul Lui răsună, şi pămîntul se topeşte de groază.

7. Domnul oştirilor este cu noi,

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -

8. Veniţi şi priviţi lucrările Domnului,

pustiirile, pe cari le-a făcut El pe pămînt.

9. El a pus capăt războaielor pînă la marginea pămîntului;

El a sfărîmat arcul, şi a rupt suliţa, a ars cu foc carăle de război. -

10. „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sînt Dumnezeu:

Eu stăpînesc peste neamuri,

Eu stăpînesc pe pămînt. -

11. Domnul oştirilor este cu noi.

Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. -