Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 30

Un psalm. O cîntare pentru sfinţirea Casei Domnului, făcută de David.

1. Te înalţ, Doamne, căci m-ai ridicat,

şi n-ai lăsat pe vrăjmaşii mei să se bucure de mine.

2. Doamne, Dumnezeule,

eu am strigat către Tine,

şi Tu m-ai vindecat.

3. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuinţa morţilor,

Tu m-ai adus la viaţă din mijlocul celor ce se pogoară în groapă.

Cîntaţi Domnului, voi cei iubiţi de El,

măriţi prin laudele voastre Numele Lui cel Sfînt!

5. Căci mînia Lui ţine numai o clipă,

dar îndurarea Lui ţine toată viaţa:

seara vine plînsul,

iar dimineaţa veselia.

6. Cînd îmi mergea bine, ziceam:

„Nu mă voi clătina niciodată!“

7. Doamne, prin bunăvoinţa Ta mă aşezasei pe un munte tare...

dar Ţi-ai ascuns Faţa, şi m-am turburat.

8. Doamne, eu am strigat către tine, şi m-am rugat Domnului, zicînd:

9. „Ce vei cîştiga dacă-mi verşi sîngele, şi mă pogori în groapă?

Poate să Te laude ţărîna?

Poate ea să vestească credincioşia Ta?

10. Ascultă, Doamne, ai milă de mine! Doamne, ajută-mă!“ -

11. Şi mi-ai prefăcut tînguirile în veselie,

mi-ai deslegat sacul de jale, şi m-ai încins cu bucurie,

12. pentruca inima mea să-Ţi cînte, şi să nu stea mută.

Doamne, Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!