Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 28

Un psalm al lui David.

1. Doamne, către Tine strig. Stînca mea!

Nu rămînea surd la glasul meu,

ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi,

să ajung ca cei ce se pogoară în groapă.

2. Ascultă glasul rugăciunilor mele, cînd strig către Tine,

şi cînd îmi ridic mînile spre locaşul Tău cel Sfînt.

3. Nu mă lua de pe pămînt împreună cu cei răi

şi cu oamenii nelegiuiţi,

cari vorbesc de pace aproapelui lor

şi, cînd colo, au răutate în inimă.

4. Răsplăteşte-le după lucrările lor

şi după răutatea faptelor lor,

răsplăteşte-le după lucrarea mînilor lor!

Dă-le plata care li se cuvine!

5. Căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului,

la lucrarea mînilor Lui.

Să-i doboare şi să nu-i mai scoale!

6. Binecuvîntat să fie Domnul,

căci ascultă glasul rugăciunilor mele.

7. Domnul este tăria mea şi scutul meu;

în El mi se încrede inima, şi sînt ajutat.

De aceea îmi este plină de veselie inima,

şi-L laud prin cîntările mele.

8. Domnul este tăria poporului Său,

El este Stînca izbăvitoare a unsului Său.

9. Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău,

şi binecuvîntează moştenirea Ta!

Fii păstorul şi sprijinitorul lor în veci.