Psalmii

Cartea întîia

Psalmul 24

Un psalm al lui David.

1. Al Domnului este pămîntul cu tot ce este pe el,

lumea şi cei ce o locuiesc!

2. Căci El l-a întemeiat pe mări,

şi l-a întărit pe rîuri.

3. Cine va putea să se suie la muntele Domnului?

Cine se va ridica pînă la locul Lui cel Sfînt? -

4. Cel ce are mînile nevinovate şi inima curată,

cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună,

şi nu jură ca să înşele.

5. Acela va căpăta binecuvîntarea Domnului,

starea după voia Lui dată de Dumnezeul mîntuirii lui.

6. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă,

a celor ce caută Faţa Ta,

Dumnezeul lui Iacov. -

7. Porţi, ridicaţi-vă capetele;

ridicaţi-vă, porţi vecinice,

ca să intre Împăratul slavei! -

8. „Cine este acest Împărat al slavei?“ -

Domnul cel tare şi puternic,

Domnul cel viteaz în lupte.

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele;

ridicaţi-le, porţi vecinice,

ca să intre Împăratul slavei! -

10. „Cine este acest Împărat al slavei?“

- Domnul oştirilor:

El este Împăratul slavei! -