Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 149

1. Lăudaţi pe Domnul!

Cîntaţi Domnului o cîntare nouă,

cîntaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut,

să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3. Să laude Numele Lui cu jocuri,

să-L laude cu toba şi cu arfa!

4. Căci Domnul are plăcere de poporul Său,

şi slăveşte pe cei nenorociţi, mîntuindu-i.

5. Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6. Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor,

şi sabia cu două tăişuri în mîna lor,

7. ca să facă răzbunare asupra neamurilor,

şi să pedepsească popoarele;

8. să lege pe împăraţii lor cu lanţuri,

şi pe mai marii lor cu obezi de fer,

9. ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă!

Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui.

Lăudaţi pe Domnul!