Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 134

O cîntare a treptelor.

1. Iată, binecuvîntaţi pe Domnul, toţi robii Domnului,

cari staţi noaptea în Casa Domnului!

2. Ridicaţi-vă mînile spre sfîntul locaş,

şi binecuvîntaţi pe Domnul!

3. Domnul să te binecuvinteze din Sion,

El, care a făcut cerurile şi pămîntul!