Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 129

O cîntare a treptelor.

1. Destul m-au asuprit din tinereţă-

s-o spună Israel! -

2. destul m-au asuprit din tinereţă,

dar nu m-au biruit.

3. plugarii au arat pe spinarea mea,

au tras brazde lungi pe ea.

4. Domnul este drept:

El a tăiat funiile celor răi.

5. Să se umple de ruşine şi să dea înapoi,

toţi ceice urăsc Sionul!

6. Să fie ca iarba de pe acoperişuri,

care se usucă înainte de a fi smulsă!

7. Secerătorul nu-şi umple mîna cu ea,

cel ce leagă snopii nu-şi încarcă braţul cu ea,

8. şi trecătorii nu zic:

„Binecuvîntarea Domnului să fie peste voi!“

„Vă binecuvîntăm în Numele Domnului!“