Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 125

O cîntare a treptelor.

1. Cei ce se încred în Domnul sînt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie.

2. Cum este înconjurat Ierusalimului de munţi,

aşa înconjoară Domnul pe poporul Său,

deacum şi pînă în veac.

3. Căci toiagul de cîrmuire al răutăţii nu va rămînea pe moştenirea celor neprihăniţi,

pentru ca cei neprihăniţi să nu întindă mînile spre nelegiuire.

4. Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni,

şi peste cei cu inima fără prihană!

5. Dar pe ceice apucă pe căi lăturalnice,

să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău!

Pacea să fie peste Israel!